Sluiten jouw contractafspraken aan bij je huidige behoefte?

Contractmanagement

Verlengingen, contractuitbreidingen, licentiebeheer, opzeggingen en gegevensuitwisseling. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van continu terugkerende contractmutaties. Hoe houd je grip en zicht op alle contracten? Akkoord creëert structureel inzicht in jouw lopende contracten zodat je aan alle regels voldoet, compliant bent en niet meer betaalt dan nodig is.

Vanuit dit inzicht optimaliseren we jouw contracten. Transparantie, flexibiliteit en aansluiting op de behoefte en bedrijfsprocessen voeren hierbij de boventoon. Het resultaat? Een betere kwaliteit van dienstverlening door leveranciers tegen een goede tariefstelling.

Benieuwd naar onze diensten? Klik ze hieronder aan in de buitenste ring van de contractcirkel.

Roos Kooren, Projectleider ICT Hogeschool Inholland

Met Akkoord hebben we de implementatie van een uniform afdrukpark uitgevoerd. Alle Inholland studenten zijn hierdoor mede in staat om met een eigen device (BYOD) rechtstreeks te printen op de nieuwe Inholland printomgeving. Projectmanager Jeroen en ik leidden samen het project.
Jeroen was hierin een verantwoordelijke en daadkrachtige gesprekspartner die daadwerkelijk inzicht had in beide organisaties. Vragen, aanpassingen of complicaties pakte hij correct op. Kortom, een goede projectleider met wie ik graag vaker zaken zou doen.

Daarom Akkoord!

icoon
Resultaatgericht

Onze klanten waarderen de resultaatgerichte aanpak van Akkoord. Vooraf bespreken we gezamenlijk de werkwijze, doorlooptijd en rapportage. Op basis van deze afspraken gaan we aan de slag en leveren we tijdig op.

Gewoon duidelijk.

icoon
Realtime overzicht

“Contractmanagement As A Service” betekent dat Akkoord jouw contract beheert. Klanten hebben realtime inzicht in het contractportal. Hier zie je de contractstukken, de periodieke servicerapportages, trendanalyses en licentie-ontwikkelingen.

Gemak dient de mens.

icoon
Onafhankelijk

Akkoord is volledig onafhankelijk en daardoor staat jouw belang centraal. We hebben geen inkoop- en service-afspraken met preferred suppliers. We optimaliseren je contract zodat het naadloos aansluit op de organisatiedoelstellingen en de interne werkprocessen.

Zorgvuldig en gedegen.

Doelgroep Is dit interessant voor jou?

Aan 90% van alle inkopen, leveringen en verkopen binnen een organisatie ligt een contract ten grondslag. Contractmanagement heeft direct een positieve impact op de kwaliteit en prijs van nagenoeg alle activiteiten binnen jouw organisatie.

Contractmanagement is niet gebonden aan één specifieke branche of doelgroep. Het biedt elke organisatie inzicht in geleverde kwaliteit en kosten. Daarnaast krijg je meer grip op de bedrijfsprocessen.

Akkoord begeleidt zowel profit als non-profit instellingen met (voornamelijk) meer dan 200 medewerkers. We zijn gespecialiseerd in de sectoren ICT, Facilitair, HRM en mobiliteit.

Bekijk onze
referenties

Werkwijze Hoe pakken wij dit aan?

Ons voorstel bevat een beknopt Plan van Aanpak. Daarin staat wanneer we welke stappen uitvoeren en welke (tussen)opleveringen ingepland zijn. Als het voorstel volledig aansluit op de vraag werken we het uit in een detailplanning. Uitgangspunt hierin is de contractcycle.

Uitgaande van de fase waarin een contract zich bevindt, bepalen we de vervolgstappen per contract. We bekijken of het nodig is de bestaande contractdossiers te updaten voordat ze geoptimaliseerd kunnen worden.

Als de contracten inzichtelijk zijn, werken we de verbeteringstrajecten per contractsegment uit. Die segmenten zijn bijvoorbeeld Telecom, Kernapplicaties en Mobiliteit. Onze contractmanagers hebben een Prince2-achtergrond en veel ervaring met het aansturen van projecten. Deze combinatie van contract- en projectmanagement betekent dat klanten één vaste contactpersoon hebben.

Klanten waarderen deze aanpak. We horen vaak dat we resultaatgericht, betrokken en pragmatisch zijn. En dat we aan een half woord genoeg hebben.

Bekijk onze
diensten

Resultaat Wat levert het op?

Met contractmanagement krijg je maximale grip op lopende contracten en nieuwe af te sluiten contracten. Alle informatie is centraal voorhanden; de te verwachten prestatie van de leverancier is bepaald met KPI’s en bekend binnen de afdelingen van je bedrijf. Daarnaast zijn de contractuele kosten en werkelijke afname inzichtelijk. Op basis hiervan optimaliseren we de contracten. Hierdoor neemt de kwaliteit van dienstverlening door de leverancier toe en nemen de werkelijke kosten structureel af.

Door contractmanagement mee te nemen in een aanbestedingstraject of offerte-aanvraag bepaal je vooraf de KPI’s over de te leveren diensten. Bij ICT-contracten richten we licentiemanagement op de juiste manier in. Daarmee realiseren we maximale flexibiliteit en je betaalt nooit meer dan nodig.

Kostenbesparing is voor de meeste klanten in beginsel de belangrijkste drijfveer voor contractmanagement. Maar de toegenomen kwaliteit en flexibiliteit leiden ook tot besparingen op het vlak van efficiency en klantgerichtheid. Je hebt hierdoor meer tijd over voor jouw klanten en acquisitie.

Interesse?
Neem contact op.